ขวดพลาสติก plastic bottle กลม เนื้อ ใส-ขุ่น ฝาฟลิป

ขวดพลาสติก plastic bottle กลม เนื้อ ใส-ขุ่น ฝาฟลิป