ถุงคุกกี้ ถุงใส่ขนม ซองซีลกลาง ใส่คุกกี้ สบู่ ลายขวดโหล สีขาว (ขอบหยัก)

ถุงคุกกี้ ซองซีลกลาง ใส่คุกกี้ สบู่ ลายขวดโหล สีขาว (ขอบหยัก)