ถุงซิปล็อค เนื้อพลาสติกใส พับข้าง มีฐาน ตั้งได้

 • You've just added this product to the cart:

  ถุงซิปล็อค เนื้อพลาสติกใส พับข้าง มีฐาน ตั้งได้ 10x20ซม (50ใบ)

  0 จาก 5

  ถุงซิปล็อค เนื้อพลาสติกใส พับข้าง มีฐาน ตั้งได้ 10×20ซม (50ใบ)

  ถุงซิปล็อค เนื้อพลาสติกใส พับข้าง มีฐานตั้งได้

  วัสดุด้านนอก : ด้านหน้าพลาสติก PET
  วัสดุด้านใน : พลาสติก PE
  ความหนาของถุงซิปล็อค เนื้อพลาสติกใสล้วน | Thickness: 200 ไมครอน (ทั้ง 2 ด้าน) /microns (2 sides)
  ขนาดของถุงซิปล็อค | Size : 10 x 20 cm.

  ฿290.00 ฿125.00
 • You've just added this product to the cart:

  ถุงซิปล็อค เนื้อพลาสติกใส พับข้าง มีฐาน ตั้งได้ 12x22ซม (50ใบ)

  0 จาก 5

  ถุงซิปล็อค เนื้อพลาสติกใส พับข้าง มีฐาน ตั้งได้ 12×22ซม (50ใบ)

  ถุงซิปล็อค เนื้อพลาสติกใส พับข้าง มีฐานตั้งได้

  วัสดุด้านนอก : ด้านหน้าพลาสติก PET
  วัสดุด้านใน : พลาสติก PE
  ความหนาของถุงซิปล็อค เนื้อพลาสติกใสล้วน | Thickness: 200 ไมครอน (ทั้ง 2 ด้าน) /microns (2 sides)
  ขนาดของถุงซิปล็อค | Size : 12 x 22 cm.

  ฿350.00 ฿155.00
 • 0 จาก 5

  ถุงซิปล็อค เนื้อพลาสติกใส พับข้าง มีฐาน ตั้งได้ 14×24ซม (50ใบ)

  ถุงซิปล็อค เนื้อพลาสติกใสล้วน พับข้าง มีฐานตั้งได้

  ลักษณะถุงซิปล็อค พับข้างได้ : เนื้อพลาสติกใสล้วน พับข้าง ตั้งได้ ใส่สินค้าได้ปริมาณมาก มองเห็นสินค้าด้านใน ป้องกันอากาศ ฝุ่นและความชื้นได้ดีเยี่ยม

  วัสดุด้านนอก : ด้านหน้าพลาสติก PET
  วัสดุด้านใน : พลาสติก PE
  ความหนาของถุงซิปล็อค เนื้อพลาสติกใสล้วน | Thickness: 200 ไมครอน (ทั้ง 2 ด้าน) /microns (2 sides)
  ขนาดของถุงซิปล็อค | Size : 14 x 24 cm.

  ฿400.00 ฿175.00
 • You've just added this product to the cart:

  ถุงซิปล็อค เนื้อพลาสติกใส พับข้าง มีฐาน ตั้งได้ 16×26ซม (50ใบ)

  0 จาก 5

  ถุงซิปล็อค เนื้อพลาสติกใส พับข้าง มีฐาน ตั้งได้ 16×26ซม (50ใบ)

  ถุงซิปล็อค เนื้อพลาสติกใสล้วน พับข้าง มีฐานตั้งได้

  ลักษณะถุงซิปล็อค พับข้างได้ : เนื้อพลาสติกใสล้วน พับข้าง ตั้งได้ ใส่สินค้าได้ปริมาณมาก มองเห็นสินค้าด้านใน ป้องกันอากาศ ฝุ่นและความชื้นได้ดีเยี่ยม

  วัสดุด้านนอก : ด้านหน้าพลาสติก PET
  วัสดุด้านใน : พลาสติก PE
  ความหนาของถุงซิปล็อค เนื้อพลาสติกใสล้วน | Thickness: 200 ไมครอน (ทั้ง 2 ด้าน) /microns (2 sides)
  ขนาดของถุงซิปล็อค | Size : 16 x 26 cm.

  ฿480.00 ฿225.00
 • 0 จาก 5

  ถุงซิปล็อค เนื้อพลาสติกใส พับข้าง มีฐาน ตั้งได้ 18×28ซม (50ใบ)

  ถุงซิปล็อค เนื้อพลาสติกใสล้วน พับข้าง มีฐานตั้งได้

  ลักษณะถุงซิปล็อค พับข้างได้ : เนื้อพลาสติกใสล้วน พับข้าง ตั้งได้ ใส่สินค้าได้ปริมาณมาก มองเห็นสินค้าด้านใน ป้องกันอากาศ ฝุ่นและความชื้นได้ดีเยี่ยม

  วัสดุด้านนอก : ด้านหน้าพลาสติก PET
  วัสดุด้านใน : พลาสติก PE
  ความหนาของถุงซิปล็อค เนื้อพลาสติกใสล้วน | Thickness: 200 ไมครอน (ทั้ง 2 ด้าน) /microns (2 sides)
  ขนาดของถุงซิปล็อค | Size : 18 x 28 cm.

  ฿550.00 ฿259.00
 • You've just added this product to the cart:

  ถุงซิปล็อค เนื้อพลาสติกใส พับข้าง มีฐาน ตั้งได้ 20×30ซม (50ใบ)

  0 จาก 5

  ถุงซิปล็อค เนื้อพลาสติกใส พับข้าง มีฐาน ตั้งได้ 20×30ซม (50ใบ)

  ถุงซิปล็อค เนื้อพลาสติกใสล้วน พับข้าง มีฐานตั้งได้

  ลักษณะถุงซิปล็อค พับข้างได้ : เนื้อพลาสติกใสล้วน พับข้าง ตั้งได้ ใส่สินค้าได้ปริมาณมาก มองเห็นสินค้าด้านใน ป้องกันอากาศ ฝุ่นและความชื้นได้ดีเยี่ยม

  วัสดุด้านนอก : ด้านหน้าพลาสติก PET
  วัสดุด้านใน : พลาสติก PE
  ความหนาของถุงซิปล็อค เนื้อพลาสติกใสล้วน | Thickness: 200 ไมครอน (ทั้ง 2 ด้าน) /microns (2 sides)
  ขนาดของถุงซิปล็อค | Size : 20 x 30 cm.

  ฿620.00 ฿295.00