ถุงพลาสติก ถุงซิปล็อค หน้าใส หลังขาวทึบ ตั้งไม่ได้