ถุงฟอยด์ทึบ สีเงิน ถุงอลูมิเนียม มีซิปล็อค ตั้งได้

 • You've just added this product to the cart:

  ถุงฟอยด์ทึบ ตั้งได้ ขนาด 10×15ซม. (50ใบ)

  0 จาก 5

  ถุงฟอยด์ทึบ ตั้งได้ ขนาด 10×15ซม. (50ใบ)

  ถุงฟอยด์ทึบ ถุงซิปล็อคสีเงิน ทึบ ตั้งได้

  ลักษณะถุงซิปล็อคสีเงินทึบ ตั้งได้ : ถุงซิปล็อคสีเงิน ทึบ ตั้งได้ มองไม่เห็นสินค้าด้านใน ป้องกันอากาศ ฝุ่นและความชื้นได้ดีเยี่ยม

  วัสดุด้านนอก : ด้านหน้าด้านหลังเป็นอลูมิเนียมฟอยด์ สีเงิน
  วัสดุด้านใน : พลาสติก PE
  ความหนาของถุงซิปล็อคสีเงินทึบ ตั้งได้ | Thickness: 180 ไมครอน (ทั้ง 2 ด้าน) /microns (2 sides)
  ขนาดของถุงซิปล็อคสีเงินทึบ ตั้งได้ | Size: 10 x 15 cm.

  ฿85.00
 • You've just added this product to the cart:

  ถุงฟอยด์ทึบ ตั้งได้ ขนาด 12×20ซม. (50ใบ)

  0 จาก 5

  ถุงฟอยด์ทึบ ตั้งได้ ขนาด 12×20ซม. (50ใบ)

  ถุงฟอยด์ทึบ ถุงซิปล็อคสีเงิน ทึบ ตั้งได้

  ลักษณะถุงซิปล็อคสีเงินทึบ ตั้งได้ : ถุงซิปล็อคสีเงิน ทึบ ตั้งได้ มองไม่เห็นสินค้าด้านใน ป้องกันอากาศ ฝุ่นและความชื้นได้ดีเยี่ยม

  วัสดุด้านนอก : ด้านหน้าด้านหลังเป็นอลูมิเนียมฟอยด์ สีเงิน
  วัสดุด้านใน : พลาสติก PE
  ความหนาของถุงซิปล็อคสีเงินทึบ ตั้งได้ | Thickness: 180 ไมครอน (ทั้ง 2 ด้าน) /microns (2 sides)
  ขนาดของถุงซิปล็อคสีเงินทึบ ตั้งได้ | Size: 12 x 20 cm.

  ฿115.00
 • You've just added this product to the cart:

  ถุงฟอยด์ทึบ ตั้งได้ ขนาด 14×20ซม. (50ใบ)

  0 จาก 5

  ถุงฟอยด์ทึบ ตั้งได้ ขนาด 14×20ซม. (50ใบ)

  ถุงฟอยด์ทึบ ถุงซิปล็อคสีเงิน ทึบ ตั้งได้

  ลักษณะถุงซิปล็อคสีเงินทึบ ตั้งได้ : ถุงซิปล็อคสีเงิน ทึบ ตั้งได้ มองไม่เห็นสินค้าด้านใน ป้องกันอากาศ ฝุ่นและความชื้นได้ดีเยี่ยม

  วัสดุด้านนอก : ด้านหน้าด้านหลังเป็นอลูมิเนียมฟอยด์ สีเงิน
  วัสดุด้านใน : พลาสติก PE
  ความหนาของถุงซิปล็อคสีเงินทึบ ตั้งได้ | Thickness: 180 ไมครอน (ทั้ง 2 ด้าน) /microns (2 sides)
  ขนาดของถุงซิปล็อคสีเงินทึบ ตั้งได้ | Size: 14 x 20 cm.

  ฿139.00
 • You've just added this product to the cart:

  ถุงฟอยด์ทึบ ตั้งได้ ขนาด 15×22ซม. (50ใบ)

  0 จาก 5

  ถุงฟอยด์ทึบ ตั้งได้ ขนาด 15×22ซม. (50ใบ)

  ถุงฟอยด์ทึบ ถุงซิปล็อคสีเงิน ทึบ ตั้งได้

  ลักษณะถุงซิปล็อคสีเงินทึบ ตั้งได้ : ถุงซิปล็อคสีเงิน ทึบ ตั้งได้ มองไม่เห็นสินค้าด้านใน ป้องกันอากาศ ฝุ่นและความชื้นได้ดีเยี่ยม

  วัสดุด้านนอก : ด้านหน้าด้านหลังเป็นอลูมิเนียมฟอยด์ สีเงิน
  วัสดุด้านใน : พลาสติก PE
  ความหนาของถุงซิปล็อคสีเงินทึบ ตั้งได้ | Thickness: 180 ไมครอน (ทั้ง 2 ด้าน) /microns (2 sides)
  ขนาดของถุงซิปล็อคสีเงินทึบ ตั้งได้ | Size: 15 x 22 cm.

  ฿158.00
 • You've just added this product to the cart:

  ถุงฟอยด์ทึบ ตั้งได้ ขนาด 16×24ซม. (50ใบ)

  0 จาก 5

  ถุงฟอยด์ทึบ ตั้งได้ ขนาด 16×24ซม. (50ใบ)

  ถุงฟอยด์ทึบ ถุงซิปล็อคสีเงิน ทึบ ตั้งได้

  ลักษณะถุงซิปล็อคสีเงินทึบ ตั้งได้ : ถุงซิปล็อคสีเงิน ทึบ ตั้งได้ มองไม่เห็นสินค้าด้านใน ป้องกันอากาศ ฝุ่นและความชื้นได้ดีเยี่ยม

  วัสดุด้านนอก : ด้านหน้าด้านหลังเป็นอลูมิเนียมฟอยด์ สีเงิน
  วัสดุด้านใน : พลาสติก PE
  ความหนาของถุงซิปล็อคสีเงินทึบ ตั้งได้ | Thickness: 180 ไมครอน (ทั้ง 2 ด้าน) /microns (2 sides)
  ขนาดของถุงซิปล็อคสีเงินทึบ ตั้งได้ | Size: 16 x 24 cm.

  ฿179.00
 • 0 จาก 5

  ถุงฟอยด์ทึบ ตั้งได้ ขนาด 18×26ซม. (50ใบ)

  ถุงฟอยด์ทึบ ถุงซิปล็อคสีเงิน ทึบ ตั้งได้

  ลักษณะถุงซิปล็อคสีเงินทึบ ตั้งได้ : ถุงซิปล็อคสีเงิน ทึบ ตั้งได้ มองไม่เห็นสินค้าด้านใน ป้องกันอากาศ ฝุ่นและความชื้นได้ดีเยี่ยม

  วัสดุด้านนอก : ด้านหน้าด้านหลังเป็นอลูมิเนียมฟอยด์ สีเงิน
  วัสดุด้านใน : พลาสติก PE
  ความหนาของถุงซิปล็อคสีเงินทึบ ตั้งได้ | Thickness: 180 ไมครอน (ทั้ง 2 ด้าน) /microns (2 sides)
  ขนาดของถุงซิปล็อคสีเงินทึบ ตั้งได้ | Size: 18 x 26 cm.

  ฿209.00
 • You've just added this product to the cart:

  ถุงฟอยด์ทึบ ตั้งได้ ขนาด 19×29ซม. (50ใบ)

  0 จาก 5

  ถุงฟอยด์ทึบ ตั้งได้ ขนาด 19×29ซม. (50ใบ)

  ฿230.00
 • You've just added this product to the cart:

  ถุงฟอยด์ทึบ ตั้งได้ ขนาด 9×13ซม. (50ใบ)

  0 จาก 5

  ถุงฟอยด์ทึบ ตั้งได้ ขนาด 9×13ซม. (50ใบ)

  ถุงฟอยด์ทึบ ถุงซิปล็อคสีเงิน ทึบ ตั้งได้

  ลักษณะถุงซิปล็อคสีเงินทึบ ตั้งได้ : ถุงซิปล็อคสีเงิน ทึบ ตั้งได้ มองไม่เห็นสินค้าด้านใน ป้องกันอากาศ ฝุ่นและความชื้นได้ดีเยี่ยม

  วัสดุด้านนอก : ด้านหน้าด้านหลังเป็นอลูมิเนียมฟอยด์ สีเงิน
  วัสดุด้านใน : พลาสติก PE
  ความหนาของถุงซิปล็อคสีเงินทึบ ตั้งได้ | Thickness: 180 ไมครอน (ทั้ง 2 ด้าน) /microns (2 sides)
  ขนาดของถุงซิปล็อคสีเงินทึบ ตั้งได้ | Size: 9 x 13 cm.

  ฿79.00