ซองซิป หน้าใส หลังดำ/ก้นแบน ตั้งไม่ได้ 10*18 ซ.ม. (100 ใบ)