ถุงซิปพลาสติกใส ตั้งได้ 16*24 ซ.ม. (50ใบ)

  • Additional information

Additional information

Weight 1000 g