ถุงฟอยล์เงินทึบ 13 * 18 ซ.ม.

  • Additional information

Additional information

Weight 1000 g